ÖYP Kayıt

ÖYP KAPSAMINDA YERLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ATAMA İÇİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

1. Dilekçe için tıklayınız.

2. Lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği (aslı ile gelen fotokopiler tasdik edilerek kabul edilecektir)

3. Lisans mezuniyetinize ilişkin transkriptin aslı (aslı ile gelen fotokopiler tasdik edilerek kabul edilecektir)

4. Yerleştirmenize esas beyan ettiğiniz ALES sonuç belgesi

5. ALES'ten muaf iseniz doktora eğitimini tamamladığınıza dair ya da öğretim elemanı olarak çalıştığınıza dair belge

6. Yerleştirmenize esas beyan ettiğiniz yabancı dil sınav sonuç belgesi

7. 12 Adet fotoğraf

8. Araştırma Görevlisi olarak çalışmanıza engel bir durum olmadığına dair sağlık raporu

9. Kamu kuruluşunda çalışanlar için hizmet belgesi aslı

10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

11. Lisansüstü öğrenciliği devam edenler için öğrenci belgesi

12. Adli sicil belgesi

13. İkametgah belgesi

14. Lisede hazırlık okuduysa, okuduğuna dair resmi belge